V bastione
vírusy nemajú šancu

Kancelárske priestory na 2. až 6.NP sú vetrané centrálnou vzduchotechnickou jednotkou.

Predtým ako sa čerstvý vzduch dostane do kancelárii, prechádza cez niekoľko pasívných
a aktívnych elementov:

Mechanická
filtrácia

Slúži na odchytenie väčších nečistôt - prachových častíc.

Plazma
Filtrácia

Na princípe bipolárnej ionizácie eliminuje mikroskopické častice a choroboplodné zárodky vrátane vírusov, alergénov, baktérii a plesňových spór.

Parné
zvlhčovače

Zvyšujú relatívnu vlhkosť vzduchu na optimálnu hodnotu.

Inteligentné snímače, rozmiestnené po celej budove, citlivo vyhodnocujú kvalitu vzduchu (množstvo CO2, prachových častíc, vlhkosť a teplotu vzduchu) v každej zóne a prispôsobujú vetrací výkon a všetky ostatné parametre aktuálnym požiadavkám.

Z hľadiska administratívnych budov v rámci Slovenska ide o pilotný projekt s použitím PLAZMA air filtrácie.