ŠTANDARDY - NÁJOM KANCELÁRSKE PRIESTORY - HOLOPRIESTOR (6.NP)
ZÁKLADY monolitická železobetónová doska
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónový skelet, železobetónové štítové steny po obvode vyplnené tehlovým murivom
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónové stropné dosky, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ / OKNÁ sklenený fasádny AI systém, otváravé okná s izolačným 3-sklom v zmysle PD, farba: antracit
DELIACIE PRIEČKY HLAVNÉ PRIEČKY
steny oddeľujúce chodbu od miestnosti: SDK 125 mm; povrchová úprava maľba (biela)
VNÚTORNÉ PRIEČKY
medzi nájomníkmi priečky: SDK 125 mm
STROPY železobetónová stropná doska
POVRCHY PODLÁH chodby, spoločné priestory - keramická dlažba
kancelárie: anhydridový poter
terasy: betónová dlažba na terčíkoch
VSTUPNÉ DVERE INTERIÉROVÉ presklené dvere v hliníkovom ráme
ELEKTROINŠTALÁCIE / OSVETLENIE podružné merače
podlahové žľaby
príprava pre elektroinštaláciu (body napojenia v zmysle PD)
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD príprava - t. j. slaboprúdová prípojka pre jednotlivé priestory/internet - v zmysle PD
Poznámka: podlahové žľaby (viď. bod elektroinštalácia)
KAMEROVÝ SYSTÉM koncové zariadenia v rámci verejných komunikácií budovy, v zmysle PD
ELEKTRONICKÁ POŽIARNA
SIGNALIZÁCIA A HLASOVÁ
SIGNALIZÁCIA POŽIARU
kompletné riešenie v rámci objektu, v zmysle PD
VYKUROVANIE / CHLADENIE veľkoplošné sálavé podlahové vykurovanie/chladenie
zdroj tepla a teplej vody: výmenníková stanica/horúcovod TEKO
zdroj chladu: podzemné vody pre tzv. voľné chladenie (freecooling) v kombinácii s chillerom voda - voda
poznámka: stropné chladenie/kazetové klimatizačné (fancoilové) v rámci nadštandardu
VZDUCHOTECHNIKA príprava pre VZT - prívodné a odvodné potrubie (body napojenia v zmysle PD)
ZDRAVOTECHNIKA príprava ZTI - pre prívod médií, rozvodu vody a kanalizácie (body napojenia v zmysle PD)
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA (M a R) meranie CO2, vlhkosti vzduchu, chladenia a vykurovania v rámci jednotlivých zón (v priestore nad 300 m2 v rámci štandardu)
riadenie vzduchotechniky
VÝŤAH 3 osobné výťahy (medzi 3.PP a 6.NP)
1 osobný výťah (medzi 3.PP a 1.NP)
1 nákladný výťah (medzi 3.PP a 6.NP)
BLESKOZVOD riešený v rámci objektu
GARÁŽOVÉ STÁTIE - vnútorné
OZNAČENIE číslom parkovacieho miesta
VSTUP cez otváraciu rampu, prostredníctvom čipu
PODLAHA ,,pancierová", oderuvzdorná, vodeodolná, umývateľná, betónová podlahová doska
ŠTANDARDY - NÁJOM RETAIL - OBCHODNÉ PRIESTORY (1.NP)
ZÁKLADY monolitická železobetónová doska
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónový skelet, železobetónové štítové steny po obvode vyplnené tehlovým murivom
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónové stropné dosky, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ štítové steny: tehlové murivo hr. 250mm, zateplenie minerálnou vlnou hr. 200mm; na povrchu omietka
na prízemí sklenený fasádny systém, vstupné presklené dvere
DELIACIE PRIEČKY HLAVNÉ PRIEČKY
steny oddeľujúce chodbu od miestnosti: SDK 125 mm; povrchová úprava maľba (biela) v kombinácii s presklenými stenami
PRIEČKY medzi nájomnými priestormi
SDK 125 mm; povrchová úprava maľba (biela)
STROPY železobetónová stropná doska
POVRCHY PODLÁH železobetónová stropná doska, tepelná izolácia, cementový poter
VSTUPNÉ DVERE INTERIÉROVÉ do priestoru sklenené dvere v AI zasklenej priečke alebo SDK priečke, v zmysle PD
poznámka: oddeľujúce prevádzky od spoločných priestorov
ELEKTROINŠTALÁCIE / OSVETLENIE podružné merače pre jednotlivé priestory
príprava pre elektroinštaláciu (body napojenia v zmysle PD)
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD príprava - t. j. slaboprúdová prípojka pre jednotlivé priestory/internet - (body napojenia v zmysle PD)
ELEKTRONICKÁ POŽIARNA
SIGNALIZÁCIA A HLASOVÁ
SIGNALIZÁCIA POŽIARU
kompletné riešenie v rámci objektu, v zmysle PD
VYKUROVANIE / CHLADENIE príprava pre vykurovanie / chladenie formou kazetových klimatizačných (fancoilové) jednotiek v zmysle PD
zdroj tepla a teplej vody: výmenníková stanica/horúcovod TEKO
zdroj chladu: podzemné vody pre tzv. voľné chladenie (freecooling) v kombinácií s chillerom voda - voda
VZDUCHOTECHNIKA príprava pre VZT - prívodné a odvodné potrubie (body napojenia v zmysle PD)
poznámka: spoločné toalety v rámci podlažia
PLYNOFIKÁCIA plynová prípojka - príprava pre reštauráciu (bod napojenia v zmysle PD)
ZDRAVOTECHNIKA príprava ZTI - pre prívod médií rozvodu vody a kanalizácie (body napojenia v zmysle PD)
VÝŤAH 1 osobný výťah (medzi 3.PP a 1.NP)
1 nákladný výťah (medzi 3.PP a 6.NP)
BLESKOZVOD riešený v rámci objektu
GARÁŽOVÉ STÁTIE - vnútorné
OZNAČENIE číslom parkovacieho miesta
VSTUP cez otváraciu rampu, prostredníctvom čipu
PODLAHA ,,pancierová", oderuvzdorná, vodeodolná, umyvateľná, betónová podlahová doska

Poznámka:
Ponúkame dokončenie priestorov do požadovaného štandardu.
Cenu za dokončenie priestorov ( v závislosti na ich vybavení ) je možné po dohode rozpočítať do ceny nájmu.