DEVELOPER

SKÚSENÝ TÍM, KTORÉMU ZÁLEŽÍ
NA VAŠEJ SPOKOJNOSTI

Náš tím

Vedenie spoločnosti

 • stratégia spoločnosti
 • riadenie obchodných a ekonomických aktivít
 • rokovania s klientmi, bankami, dodávateľmi a obchodnými partnermi
 • vedenie a motivácia zamestnancov
Ing. Ján Marušin

konateľ spoločnosti

+421-903 902 470

marusin@mminvest.sk

Ing. Martin Makara

konateľ spoločnosti

+421-905 333 107

makara@mminvest.sk

 • koordinácia projektov
 • organizácia činnosti oddelení spoločnosti
 • marketing
 • tendre a procesovanie stavieb
Ing. Zdenka Perekstová

projektový manažér

+421-911 704 605

perekstova@mminvest.sk

Oddelenie - Predaj, klientske zmeny a nadštandardy

 • kompletný klientsky servis
 • starostlivosť a komunikácia s klientom
 • riešenie klientskych zmien a nadštandardov
 • odpovede na otázky a pripomienky
 • odovzdávanie priestorov
Ing. Martina Miliczka
Ing. Martina Miliczka

predaj a klientske zmeny

+421 903 639 936

miliczka@mminvest.sk

Oddelenie - Tendre a procesovanie stavieb

 • tendre, procesovanie stavieb a stratégia tendrov
 • proces vyhodnotenia/rozboru cenových ponúk a výber dodávateľov/realizátorov stavieb
 • komunikácia s účastníkmi tendrov a dodávateľmi/realizátormi stavieb
Ing. Zdenka Perekstová

tendre a procesovanie stavieb

+421-911 704 605

perekstova@mminvest.sk

Ing. Dominika Sisáková

tendre a procesovanie stavieb

+421-904 376 763

sisakova@mminvest.sk

Oddelenie - Projekčná, inžinierska a stavebná činnosť

 • príprava projektov, spracovanie projektovej dokumentácie
 • inžiniering
 • činnosti spojené s vydaním územných stavebných povolení a iná komunikácia s úradmi
 • technicko - stavebný dozor
 • koordinácia stavby
Ing. Martin Makara

konateľ a manažér pre stavebno - technickú činnosť

+421-905 333 107

makara@mminvest.sk

Lenka Mudráková

inžinierska činnosť

+421-907 550 502

mudrakova@mminvest.sk

Ing. Marek Leško

koordinácia stavby a technický dozor

+421-907 979 996

lesko@mminvest.sk

Oddelenie - Administratíva, sekretariát, účtovníctvo

 • riadenie celkového chodu kancelárie po organizačnej a technickej stránke
 • spracovanie účtovníctva, vystavovanie faktúr
 • sledovanie úhrad
 • mzdová agenda
Peter Novysedlák

technická podpora

+421-55 622 03 94

novysedlak@mminvest.sk

Ing. Ľubomíra Vozárová

účtovníctvo a personalistika

+421-905 301 432

vozarova@mminvest.sk

Ing. Andrea Koritková

sekretariát

+421 55 622 03 94

+421 908 053 061

koritkova@mminvest.sk