Prečo je BASTION zelenou budovou ?

TOP NOVINKY
Zelené administratívne budovy

sú energeticky efektívnejšie, zdravšie a ekologickejšie na rozdiel od štandardne navrhovaných budov a okrem výhod, ktoré ponúkajú nájomcom sa vyznačujú ohľaduplnosťou k životnému prostrediu. Už počas výstavby používajú ekologicky prijateľné materiály a moderné technológie.

Veľmi dôležitým aspektom pri zelených budovách je okrem energetického hľadiska a šetrenia nákladov aj kvalita pracovného prostredia. Optimálna mikroklíma v interiéri, dostatok svetla a čerstvého vzduchu sú vlastnosti, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre zamestnancov.

Odborná verejnosť ako aj realitný trh kategorizujú budovy ako ,,zelené", ak sú ich vlastnosti potvrdené certifikačnými systémami. Medzi najznámejšie, najrozšírenejšie a najviac uznávané certifikáty patrí americký LEED.

home
home

Tento vo svete rozšírený spôsob posudzovania budov v oblasti trvalej udržateľnosti, spotreby energií, vplyvu na ovzdušie, znečistenia životného prostredia, hospodárenia s vodou, použitých materiálov a ich zdrojov, kvality vnútorného prostredia, inovatívneho prístupu, regionálnych priorít a pod. sa pomaly udomácňuje aj na Slovenskom trhu.

Medzi zelené budovy sa zaradil aj ,,BASTION OFFICE CENTER" a splnil svoju ambíciu stať sa druhou stavbou s certifikáciou LEED GOLD v Košiciach. V rámci Slovenska ešte stále patrí medzi pomerne malý počet objektov, ktoré získali tento medzinárodne uznávaný certifikát.

Tešíme sa, že v Košiciach vyrástla ďalšia administratívna budova ohľaduplná k ľuďom, ktorí v nej budú pracovať a navyše, ktorá bude priateľská voči životnému prostrediu.

home
home

Máte záujem o priestory v BASTION Office Center?

Vyplňte prosím kontaktný formulár