Prečo bude BASTION CENTER zelenou budovou ?

TOP NOVINKY
Zelené administratívne budovy

sú energeticky efektívnejšie, zdravšie a ekologickejšie na rozdiel od štandardne navrhovaných budov a okrem výhod, ktoré ponúkajú nájomcom sa vyznačujú ohľaduplnosťou k životnému prostrediu. Už počas výstavby používajú ekologicky prijateľné materiály a moderné technológie.

Veľmi dôležitým aspektom pri zelených budovách je okrem energetického hľadiska a šetrenia nákladov aj kvalita pracovného prostredia. Optimálna mikroklíma v interiéri, dostatok svetla a čerstvého vzduchu sú vlastnosti, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre zamestnancov.

home

Odborná verejnosť ako aj realitný trh kategorizujú budovy ako ,,zelené", ak sú ich vlastnosti potvrdené certifikačnými systémami. Medzi najznámejšie, najrozšírenejšie a najviac uznávané certifikáty patrí americký LEED.

Tento vo svete rozšírený spôsob posudzovania budov v oblasti trvalej udržeteľnosti, spotreby energií, vplyvu na ovzdušie, znečistenia životného prostredia, hospodárenia s vodou, použitých materiálov a ich zdrojov, kvality vnútorného prostredia, inovatívneho prístupu, regionálych priorít a pod. sa pomaly udomácňuje aj na Slovenskom trhu.

Medzi zelené budovy sa zaradí aj ,,BASTION OFFICE CENTER" a má ambíciu stať sa druhou stavbou s certifikáciou LEED GOLD v Košiciach. V rámci Slovenska bude ešte stále patriť medzi pomerne malý počet objektov, ktoré získali tento medzinárodne uznávaný certifikát.

Tešíme sa, že v Košiciach vyrastie ďalšia administratívna budova ohľaduplná k ľuďom, ktorí v nej budú pracovať a navyše, ktorá bude priateľská voči životnému prostrediu.

home
home

Máte záujem o priestory v BASTION Office Center?

Vyplňte prosím kontaktný formulár