Napísali o nás kosicednes.sk

TOP NOVINKY
Unikátna stavba v centre košíc

Nestačí len zdravo žiť, ale i pracovať

Košice sú jedinečné mesto – majú nesmierne bohatú históriu, rozmanitú kultúru, príjemných obyvateľov. Prečo teda v jedinečnom meste a priamo v jeho centre nepostaviť niečo výnimočné... Spoločnosť MM Invest, s. r. o., , na Továrenskej ulici dokončuje biznis centrum Bastion Office Center. Ide o unikátnu zelenú stavbu s modernou architektúrou, špičkovými technológiami, nízkymi režijnými nákladmi a nadštandardnou kvalitou pracovného prostredia. Nehovoriac o tom, že takýchto budov na Slovensku je pomerne málo.

Bastion Office Center je držiteľom svetovo uznávaného certifikátu LEED GOLD. Ide len o druhý objekt v Košiciach, ktorý certifikát získal. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je medzinárodne uznávaný certifikačný systém. Budovy, ktoré ho majú v pláne získať, musia dbať na úsporu energie, efektivitu spotreby vody, zníženie emisií CO2, kvalitu vnútorného prostredia s ohľadom na zdroje a ich dopad na životné prostredie.

Medzi hlavné výhody zelenej budovy s certifikátom LEED patria nižšie prevádzkové náklady, kvalitnejšie pracovné prostredie a v neposlednom rade zvýšenie investičnej hodnoty budovy. Na Slovensku máme dokopy okolo 20 budov, ktoré tento certifikát získali.

Efektivita spotreby vody či ekologické materiály

Čo to však v praxi znamená? Napríklad aj to, že materiál, ktorý je použitý na stavbu, musí byť certifikovaný, zdravotne vyhovujúci a mal by byť dosiahnuteľný dopravou z lokálnych zdrojov. Zelené budovy s certifikátom LEED sú teda energeticky efektívne budovy, na ktoré boli už pri výstavbe použité ekologicky prijateľné materiály a technológie. Dobrým príkladom efektívnej spotreby vody je to, že na toaletách sú špeciálne splachovače, ktoré spotrebujú maximálne dva litre vody. Minimum vody tečie aj cez vodovodné batérie. „

„V budove sú dvojité rozvody. Do umývadla tečie normálna pitná voda z vodovodného systému, ale na toaletách sa splachuje vodou z podložia. Ide tak o výrazné šetrenie pitnou vodou. Chodníky v okolí nebudú asfaltové, ale dláždené. Budú ich lemovať kvetináče, čím by promenáda mala byť príjemná pre celú verejnosť. Na polievanie zelene sa samozrejme, bude používať voda z podzemia,“ hovorí Ján Marušin, konateľ spoločnosti MM Invest.

Budova nesmie napríklad vytvárať svetelný smog. Ani fólia na strechách nesmie odrážať svetlo do prostredia, ale musí byť pokrytá riečnym štrkom. V práci trávime množstvo času, a preto by sme nemali byť vystavení akýmkoľvek škodlivým vplyvom. Pracovať v moderných a zdravých priestoroch už nie je len trend, ale nevyhnutnosť. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú našu spokojnosť v práci, určite patrí dobrý tím kolegov, benefity pre zamestnancov a v neposlednom rade aj zdravé prostredie. „ My sami sme si robili prieskum vo veľkých budovách, na čo sa ľudia najčastejšie sťažujú. Najčastejšími odpoveďami bol zlý vzduch, častá indisponovanosť, bolesti hlavy, zvýšená chorobnosť, čo ľudia pripisovali najmä nedostatočnému vetraniu, prúdeniu studeného vzduchu z klimatizácií, nízkej vlhkosti vzduchu.“

Tepelná pohoda celý rok

Moderné budovy je možné chladiť aj ináč ako vháňaním chladného vzduchu do miestnosti prostredníctvom klasickej klimatizácie. Pre stavbu zvolili moderný spôsob vykurovania a chladenia sálavým systémom PYD ®/, ktorý vytvára v lete aj v zime priaznivú klímu a tepelnú pohodu bez prejavov prievanu, nepôsobí agresívne, nespôsobuje zdravotné komplikácie ako napríklad podráždenie pokožky, očí, sliznice nosa a hrtanu, bolesti hlavy, únavu či alergické reakcie. „Tento systém vytvára v každom ročnom období priaznivú klímu a tepelnú pohodu bez pocitov prievanu. Chladenie využíva vodu z podzemného zdroja v kombinácii s tepelným čerpadlom, čím šetrí prevádzkové náklady,“ dodáva J. Marušin.

Zradný kysličník uhličitý

Vedeli ste, že jeden človek vydýcha vzduch v miestnosti 5 x 4 metre za dve až tri hodiny, desiati za štvrť hodiny? Vydýchaný vzduch spôsobuje človeku nesústredenosť, ospalosť, únavu. „V našej budove meriame množstvo oxidu uhličitého, vlhkosť a teplotu vzduchu v jednotlivých zónach, teda v kanceláriách, rokovacích miestnostiach a podobne. Do jednotlivých priestorov privádzame čerstvý vzduch v takom množstve, aby komfortne pokryl potrebu kyslíka, aby nebola zvýšená koncentrácia CO2 a v priestoroch bola optimálna vlhkosť.“ V súvislosti s koncentráciou škodlivých látok v ovzduší sa stretávame s jednotkou ppm (z angličtiny parts per million), ktorá označuje množstvo jednej častice určitej látky na milión iných častíc. Hodnotu koncentrácie CO2 v priestoroch je možné zabezpečiť len dostatočným vetraním, resp. výmenou vzduchu. Ak sa obsah CO2 dostane nad 1 000 ppm, často dochádza k nesústredenosti, únave a bolesti hlavy. Ak sa hodnota CO2 v jednotlivých zónach Bastionu prevýši, vzduchotechnika sa okamžite aicky zapne. Ak ľudia v kanceláriách nie sú – vypne sa.

Optimálna vlhkosť udržaná

Dôležité je však, samozrejme, aj zvlhčovanie. Na dosiahnutie ideálnej vlhkosti bude pri vonkajšej teplote -6 °C potrebné do miestnosti s rozlohou 50 m2 , v ktorej je teplota 21 °C, dodať cca 8 litrov vody. „Použité technológie v našej budove dokážu vlhkosť udržať, resp. získať ju z odvádzaného vzduchu a vrátiť späť do budovy. Navyše, ak spätné získavanie vlhkosti nestačí a relatívna vlhkosť je nižšia ako požadovaná, máme k dispozícii vysoko výkonné parné vyvíjače. Vetrací systém dokáže podľa potreby vzduch dovlhčiť, ale aj znížiť vlhkosť na optimálnu hodnotu. Ide len o druhú administratívnu budovu na Slovensku, ktorá má túto technológiu.“

Znečistený vzduch

V Košiciach dýchame najviac znečistený vzduch spomedzi všetkých väčších miest na Slovensku. Vzduch v centre mesta je päťkrát viac znečistený ako napríklad vo Zvolene. Jedným nádychom košického vzduchu vdýchneme aj 3,5 milióna jemných prachových častíc. „Vzduch privádzaný do vnútorných priestorov budovy Bastion budeme 24 hodín denne zbavovať nečistôt účinnou filtráciou, tzv. plazma efektom – pomocou ionizátorov.“ Vzduch, ktorý je privádzaný do budovy, bude nabíjaný kladnými a zápornými pólmi. Tie sa na základe toho začnú zlučovať. „Z malých častíc sa stanú väčšie, čím sa zachytia na špeciálnych filtroch. Filtre na vzduchotechnických jednotkách budú menené dvakrát častejšie ako v bežných administratívnych budovách,“ vysvetľuje J. Marušin.

Intenzita osvetlenia

Je dokázané, že správna intenzita svetla spôsobuje príliv energie, lepšiu koncentráciu, odolnosť voči stresu a zlepšenie nálady. V budove Bastion sa svieti energeticky úspornými LED svietidlami. Inteligentné ovládanie intenzity osvetlenia umožní dosiahnuť optimálnu úroveň svetelných podmienok v interiéri podľa intenzity denného vonkajšieho svetla – ak sa intenzita denného svetla zníži, aicky sa zvýši intenzita osvetlenia a naopak. „Svetlo v kanceláriách nebude fungovať na báze vypnúť/ zapnúť. Bude ho možné stmaviť, zosvetliť podľa potreby. Ak sedíte v práci a vonku je slnečno, no zrazu sa zamračí intenzita svetla sa aicky zmení. Bude ju však možné ovládať aj manuálne. Predstavte si, že prídete do práce skoro ráno, alebo ostanete dlhšie a v ‚open space‘ ste sám, no okolo máte množstvo pracovných stolov. Je odpozorované, že ak sa pozeráte zo svetla do tmy, nepôsobí to pozitívne na organizmus. Intenzita sa tak v priestore bude znižovať. Od vášho stola v podstate až po koniec miestnosti.“

Doprajte sebe i zamestnancom zdravé pracovné prostredie

Najmodernejšie technológie zabezpečujú kvalitné a zdravé pracovné prostredie. Vie to aj najväčší zamestnávateľ v oblasti softvérového inžinierstva v regióne spoločnosť NESS KDC, ktorý sa do Bastion Office Center má nasťahovať už v júni. Okrem toho v budove bude sídliť Oberbank či predajňa 101 Drogerie a potraviny COOP Jednota. Ak chcete sebe a vašim zamestnancom dopriať prácu v zdravom prostredí a zároveň v centre mesta, Bastion Office Center má ešte stále k dispozícii voľné kancelárske a obchodné priestory.

Bastion Office Center

Budova má šesť poschodí, 9 500 m2 kancelárskych priestorov, trojpodlažný podzemný parkovací dom s 229 parkovacími miestami. Pri parkovaní myslia aj na tých, ktorí majú záujem šetriť životné prostredie. Elektromobily, bicykle a elektrobicykle, teda eko-doprava, má vyhradených až 50 miest. Pred ostatnými vozidlami bude uprednostnená najmä tým, že má vyhradené parkovanie čo najbližšie k vchodu do budovy pri výťahoch na prvom podzemnom podlaží.

Poklady z minulosti

V roku 2018 pod povrchom niekdajšieho parkoviska čakalo developera stavby MM Invest, s. r. o., ako aj Košičanov úžasné prekvapenie. Pri hĺbení troch podzemných podlaží, určených pre garáže, našli mimoriadne cenné archeologické nálezy. Niektoré z nich pochádzajú až z prelomu 13. a 14. storočia. Nálezy sú svedectvom doby – vypovedajú, ako ľudia v Košiciach v minulosti žili, akú stolovú či kuchynskú keramiku používali, či holdovali napríklad fajčeniu, keďže medzi nálezmi boli aj fajky. Našli sa však aj mince, medzi ktorými boli hodnotné strieborné platidlá. V jednej žumpe boli dokonca aj hracie žetóny, zrejme z nejakého kasína, čo dokladuje, že v Košiciach existoval už v tých časoch hazard. Čo je zaujímavé, našli sa aj flakóny voňaviek, v ktorých je ešte tekutina, teda voňavka. Archeologický výskum je pri stavbách v zastavaných mestách pre stavebníka povinný. Investor komplexu Bastion Office Center svoju povinnosť splnil do bodky a archeológovia si spoluprácu s ním pochvaľovali.

Máte záujem o priestory v BASTION Office Center?

Vyplňte prosím kontaktný formulár