Bastion Office center - prenájom kancelárskych a obchodných priestorov v centre Košíc

ŠTANDARDY - NÁJOM KANCELÁRSKE PRIESTORY - HOLOPRIESTOR (6.NP)
ZÁKLADY monolitická železobetónová doska
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónový skelet, železobetónové štítové steny po obvode vyplnené tehlovým murivom
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónové stropné dosky, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ / OKNÁ sklenený fasádny AI systém, otváravé okná s izolačným 3-sklom v zmysle PD, farba: antracit
DELIACIE PRIEČKY HLAVNÉ PRIEČKY
steny oddeľujúce chodbu od miestnosti: SDK 125 mm; povrchová úprava maľba (biela)
VNÚTORNÉ PRIEČKY
medzi nájomníkmi priečky: SDK 125 mm
STROPY železobetónová stropná doska
POVRCHY PODLÁH chodby, spoločné priestory - keramická dlažba
kancelárie: anhydridový poter
terasy: betónová dlažba na terčíkoch
VSTUPNÉ DVERE INTERIÉROVÉ presklené dvere v hliníkovom ráme
ELEKTROINŠTALÁCIE / OSVETLENIE podružné merače
podlahové žľaby
príprava pre elektroinštaláciu (body napojenia v zmysle PD)
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD príprava - t. j. slaboprúdová prípojka pre jednotlivé priestory/internet - v zmysle PD
Poznámka: podlahové žľaby (viď. bod elektroinštalácia)
KAMEROVÝ SYSTÉM koncové zariadenia v rámci verejných komunikácií budovy, v zmysle PD
ELEKTRONICKÁ POŽIARNA
SIGNALIZÁCIA A HLASOVÁ
SIGNALIZÁCIA POŽIARU
kompletné riešenie v rámci objektu, v zmysle PD
VYKUROVANIE / CHLADENIE veľkoplošné sálavé podlahové vykurovanie/chladenie
zdroj tepla a teplej vody: výmenníková stanica/horúcovod TEKO
zdroj chladu: podzemné vody pre tzv. voľné chladenie (freecooling) v kombinácii s chillerom voda - voda
poznámka: stropné chladenie/kazetové klimatizačné (fancoilové) v rámci nadštandardu
VZDUCHOTECHNIKA príprava pre VZT - prívodné a odvodné potrubie (body napojenia v zmysle PD)
ZDRAVOTECHNIKA príprava ZTI - pre prívod médií, rozvodu vody a kanalizácie (body napojenia v zmysle PD)
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA (M a R) meranie CO2, vlhkosti vzduchu, chladenia a vykurovania v rámci jednotlivých zón (v priestore nad 300 m2 v rámci štandardu)
riadenie vzduchotechniky
VÝŤAH 3 osobné výťahy (medzi 3.PP a 6.NP)
1 osobný výťah (medzi 3.PP a 1.NP)
1 nákladný výťah (medzi 3.PP a 6.NP)
BLESKOZVOD riešený v rámci objektu
GARÁŽOVÉ STÁTIE - vnútorné
OZNAČENIE číslom parkovacieho miesta
VSTUP cez otváraciu rampu, prostredníctvom čipu
PODLAHA ,,pancierová", oderuvzdorná, vodeodolná, umývateľná, betónová podlahová doska

Poznámka:
Ponúkame dokončenie priestorov do požadovaného štandardu.
Cenu za dokončenie priestorov ( v závislosti na ich vybavení ) je možné po dohode rozpočítať do ceny nájmu.