Napísali o nás sme.sk

TOP NOVINKY
V centre Košíc vyrastá eco-friendly biznis centrum

Splachuje sa podzemnou vodou, vzduch filtrujú a merajú jeho kvalitu.

Ekologické zmýšľanie je IN v mnohých spektrách súčasného života a svoje miesto má i v stavebníctve. Napriek tomuto modernému trendu je na Slovensku len málo zelených stavieb. Košice sa môžu onedlho popýšiť, že jedna z takýchto eco-friendly budov bude ich súčasťou. Moderná architektúra, špičkové technológie, nízke režijné náklady a nadštandardná kvalita životného prostredia sa snúbia v unikátnej zelenej stavbe Bastion Office Center, ktorú dokončuje developerská spoločnosť MM Invest, s.r.o. Výnimočné biznis centrum je situované priamo v centre Košíc na Továrenskej ulici v tesnom dotyku s Hlavnou ulicou. Budova má šesť poschodí, 11 330 metrov štvorcových kancelárskych a obchodných priestorov, trojpodlažný podzemný parkovací dom s 229 parkovacími miestami a päť bezbariérových vstupov.

Jedna z dvoch v Košiciach

Na Slovensku je 20 nehnuteľnosti, ktoré získali svetovo uznávaný certifikát americký LEED GOLD. V Košiciach len dve. Bastion Office Center je jedným z jeho držiteľov. O čo presne ide? LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je vlastne medzinárodne uznávaný certifikačný systém. Budovy, ktoré sa chcú hrdiť týmto certifikátom, musia dbať na úsporu energie, efektivitu spotreby vody, zníženie emisií CO2, kvalitu vnútorného prostredia s ohľadom na zdroje a ich dopad na životné prostredie. Hlavné výhody zelenej budovy s certifikátom LEED spočívajú v nižších prevádzkových nákladoch, kvalitnejšom pracovnom prostredí a s ohľadom na budúcnosť zároveň zvyšujú investičnú hodnotu nehnuteľnosti.

Dvakrát eko

Získanie certifikátu LEED znamená pre investora zmýšľať ekologicky už od počiatku. Zabudnúť na to nesmie už pri výbere materiálu na stavbu, ktorý musí byť certifikovaný, zdravotne vyhovujúci a mal by pochádzať z lokálnych zdrojov, aby sa zamedzilo nadmernej doprave z väčších vzdialeností.

Bastion Office Center je tak postavená z ekologicky prijateľných materiálov za použitia ekologických technológií. Biznis centrum je zároveň energeticky efektívne. Deklarovať to možno na príklade úspornej spotreby vody, keďže na toaletách sú špeciálne splachovače, ktoré spotrebujú maximálne dva litre vody. Minimálne potrebné množstvo vody prúdi aj z vodovodných batérií.

Príjemná promenáda

Ján Marušin, konateľ spoločnosti MM Invest, s. r. o., opisuje, že v budove sú dvojité rozvody, pričom do umývadla tečie normálna pitná voda z vodovodného systému, ale na toaletách sa splachuje vodou z podložia. „Ide tak o výrazné šetrenie pitnou vodou. Chodníky v okolí nebudú asfaltové, ale dláždené. Budú ich lemovať kvetináče, čím by promenáda mala byť príjemná pre celú verejnosť. Na polievanie zelene sa, samozrejme, bude používať voda z podzemia.“ Jedným z ďalších špecifík zelenej budovy je, že nesmie vytvárať svetelný smog. Znečistenie z rôznorodého osvetlenia na objektoch je téma, ktorej sa stále častejšie venujú vo svetových metropolách. Košice sa vďaka Bastion Biznis Center môžu hrdiť tým, že budú mať dobrý príklad priamo v centre. Dokonca ani strecha budovy nebude odrážať do prostredia svetlo, keďže ju musí pokrývať riečny štrk.

Tepelný komfort bez klasickej klímy

Stále častejšie sa do popredia dostáva aj otázka zdravého pracovného prostredia. Ak majú zamestnanci tráviť v práci veľa času, musí to byť za takých podmienok, aby to na ich organizmus nemalo negatívny dopad. Moderné a zdravé pracovné priestory sú alfou a omegou, ak majú pracovníci vykazovať kvalitné výkony. Marušin poukazuje na to, že si robili prieskum, na čo sa zvyčajne sťažujú ľudia pracujúci vo veľkých budovách. „Najčastejšími odpoveďami bol zlý vzduch, častá indisponovanosť, bolesti hlavy, zvýšená chorobnosť, čo ľudia pripisovali najmä nedostatočnému vetraniu, prúdeniu studeného vzduchu z klimatizácií, nízkej vlhkosti vzduchu.“ Dnes sa už veľa vie o nepriaznivých účinkoch klimatizácie na ľudské zdravie. Venovali sa tomu mnohé odborné štúdie, ale aj tak, čo spravia ľudia ako prvé v čase veľkých horúčav? Siahnu po ovládači od klimatizácie. Priestory v Bastion Office Center sú ukážkovým príkladom, ako zabezpečiť tepelný komfort aj bez použitia klasickej klimatizácie.

Opäť voda z podzemného zdroja

Interiér ochladí i vykúri sálavý systém PYD ®/, ktorý za každého ročného obdobia utvára priaznivú klímu a tepelnú pohodu, nepôsobí agresívne, nespôsobuje prievan ani zdravotné komplikácie ako napríklad podráždenie pokožky, očí, sliznice nosa a hrtanu, bolesti hlavy, únavu či alergické reakcie. Sálavý systém má ešte ďalší nesporný benefit. Ako inak, ak nie energetický i ekonomický. „Chladenie využíva vodu z podzemného zdroja v kombinácii s tepelným čerpadlom, čím šetrí prevádzkové náklady,“ dopĺňa J. Marušin. Priemysel a intenzívna doprava sa podpisujú pod kvalitu vzduchu, ktorý Košičania dýchajú. Metropola východu sa radí k mestám s veľkým znečistením ovzdušia. Priemerná koncentrácia tuhých častíc v Košiciach pravidelne prekračuje prípustné hodnoty. Z monitoringu Slovenského hydrometeorologického ústavu napríklad vyplynulo, že vo februári bol dvakrát prekročený denný priemer limitných hodnôt tuhých častí. Aj na tieto nelichotivé štatistiky má nová zelená budova v centre Košíc recept. „Vzduch privádzaný do vnútorných priestorov budovy Bastion budeme 24 hodín denne zbavovať nečistôt účinnou filtráciou, tzv. plazma efektom – pomocou ionizátorov.“

Častejšia výmena filtrov

Tento vzduch bude nabíjaný kladnými a zápornými pólmi, ktoré sa začnú zlučovať. „Z malých častíc sa stanú väčšie, čím sa zachytia na špeciálnych filtroch. Filtre na vzduchotechnických jednotkách budú menené dvakrát častejšie ako v bežných administratívnych budovách,“ vysvetľuje J. Marušin. V budove tiež merajú množstvo oxidu uhličitého, vlhkosť a teplotu vzduchu a to rozdelené poľa zón, ako sú rokovacie miestnosti, kancelárie a podobne. Vznikne tak podrobná mapa, aké sú pracovné podmienky v jednotlivých častiach modernej budovy. Investor sa pre merania hladiny oxidu uhličitého rozhodol, pretože vydýchaný vzduch je príčinou nesústredenosti, ospalosti a únavy.

Čerstvý, svieži vzduch

Oxid uhličitý sa hromadí práve na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, keďže my sami ho svojím dýchaním produkujeme. Jeden človek pritom vydýcha vzduch v miestnosti 5 x 4 metre počas dvoch až troch hodín, desiati ľudia za štvrť hodiny. „Do jednotlivých priestorov privádzame čerstvý vzduch v takom množstve, aby komfortne pokryl potrebu kyslíka, aby nebola zvýšená koncentrácia CO2 a v priestoroch bola optimálna vlhkosť.“ V súvislosti s koncentráciou škodlivých látok v ovzduší sa stretávame s jednotkou ppm (z angličtiny parts per million), ktorá označuje množstvo jednej častice určitej látky na milión iných častíc. Hodnotu koncentrácie CO2 v priestoroch je možné zabezpečiť len dostatočným vetraním, resp. výmenou vzduchu. Ak sa obsah CO2 dostane nad 1 000 ppm, často dochádza k nesústredenosti, únave a bolesti hlavy. Ak sa hodnota CO2 v jednotlivých zónach Bastionu prevýši, vzduchotechnika sa okamžite aicky zapne. Ak ľudia v kanceláriách nie sú – vypne sa,“ vysvetľuje J. Marušin.

Vlhkosť vzduchu na optimálnych hodnotách

Čistý vzduch, hladiny oxidu uhličitého, zdravá forma klímy. Okrem týchto pracovných benefitov sú tu aj ďalšie, ako optimálna vlhkosť a intenzita osvetlenia. Technológie budovy dokážu vlhkosť udržať, lepšie povedané získať ju z odvádzaného vzduchu a vrátiť späť do budovy. „Navyše, ak spätné získavanie vlhkosti nestačí a relatívna vlhkosť je nižšia ako požadovaná, máme k dispozícii vysoko výkonné parné vyvíjače. Vetrací systém dokáže podľa potreby vzduch dovlhčiť, ale aj znížiť vlhkosť na optimálnu hodnotu. Ide len o druhú administratívnu budovu na Slovensku, ktorá má túto technológiu.“ Zdrojom svetla v Bastione sú energeticky úsporné LED svietidlá. Budova disponuje inteligentným ovládaním intenzity osvetlenia, čo umožní nastavenie optimálnych svetelných podmienok, a to v závislosti od denného vonkajšieho svetla. Funguje to tak, že ak sa intenzita denného svetla zníži, aicky sa zvýši intenzita osvetlenia a naopak. „Svetlo v kanceláriách nebude fungovať na báze vypnúť/zapnúť. Bude ho možné stmaviť, zosvetliť podľa potreby. Ak sedíte v práci a vonku je slnečno, no zrazu sa zamračí, intenzita svetla sa aicky zmení. Bude ju však možné ovládať aj manuálne. Predstavte si, že prídete do práce skoro ráno, alebo ostanete dlhšie a v ‚open space‘ ste sám, no okolo máte množstvo pracovných stolov. Je odpozorované, že ak sa pozeráte zo svetla do tmy, nepôsobí to pozitívne na organizmus. Intenzita sa tak v priestore bude znižovať. Od vášho stola v podstate až po koniec miestnosti,“ vysvetľuje výhody mechanizmu J. Marušin.

Tá správna voľba

Pri parkovaní sa nezabudlo na tých, ktorí sa snažia dopraviť do práce a z práce ekologicky a to na elektromobiloch, bicykloch alebo elektrobicykloch. Eko-doprava má vyhradených až 50 miest pre bicykle a elektromobily , ktorá má od ostatných vozidiel výhodu, že má parkovanie vyhradené čo najbližšie k vchodu do budovy pri výťahoch na prvom podzemnom podlaží

Ak túžite po spokojných a výkonných zamestnancoch, pre ktorých si prajete prácu v zdravom prostredí a zároveň chcete mať kancelárie alebo obchodné priestory v centre mesta, Bastion Office Center je tou najlepšou voľbou.

Máte záujem o priestory v BASTION Office Center?

Vyplňte prosím kontaktný formulár